Амьдралд бэлтгэх

Хүүхдийн төрөлх хөгжлийг дэмжинэ

АМИ- Олон улсын Монтессори холбоо

АМИ- Олон улсын Монтессори холбоо LogoАМИ- Олон улсын Монтессори холбоо montessori-ami.org

АМИ олон улсын байгууллага нь 1929 онд Др.Мария Монтессоригийн санаачилгаар байгуулагдсан бөгөөд өдгөө хүүхэд насны өвөрмөц онцлог, хүний төрөлх хөгжил, хүүхдийн эрхийн төлөө манлайлан дуу хоолой хүргэдэг, төдийгүй Монтессори арга ухаан, боловсролыг олон улсын түвшинд хөгжүүлсэн байгууллага юм.

Мэдэгдэл: Тус вебсайт дээр зөвхөн ерөнхий агуулгатай мэдээллийг байршуулсан. Вебсайтад байршуулсан мэдээлэл нь анагаах ухаан, эрүүл мэнд, шим тэжээл, хоолны дэглэм зэрэг нарийн мэргэжлийн зөвлөгөөг өгөөгүй болно. Тус вебсайтад байршуулсан аливаа мэдээлэлд тулгуурлан ямарваа алхам хийхээс өмнө зохих мэргэжлийн байгууллагад хандан зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Вебсайтад байрлуулсан мэдээлэлд итгэж үнэмшсэн тал өөрийн эрсдэлийг хүлээх бөгөөд үүнээс улбаалан гарах бүх төрлийн хохирол, зардал, нэхэмжлэх зардал болон бусад өр төлбөртэй холбоотой эрсдэлийг Олон улсын Монтессори холбоо (AМИ) хүлээхгүй.